Fascinace týdne: Vývoj a růst české ekonomiky

2
1363
Nebývá zvykem, abychom se v naší rubrice Fascinace týdne věnovali ekonomickým ukazatelům a všeobecným trendům vývoje ekonomik zemí nebo kontinentů. Ale současná světová situace, kdy se Amerika ponořila nebo brzy ponoří do recese a lze očekávat, že v ní setrvá i po několik dlouhých měsíců, přímo nahrává věnovat se tomuto tématu. Nedávno jsme v našem článku informovali Jak to vypadá s americkou recesí? a po útržcích informací, které o stavu české ekonomiky a jejího vývoje proběhly tiskem, je na místě zdůraznit pozitivní očekávání národního vývoje.
A tak zatímco s velkou nevolí přiznávají managementy amerických bankovních a hypotečních ústavů své chyby a špatné řízení rizik, v našich zemích podobná situace nehrozí. Zadlužování domácností i objem hypoték roste ohromným tempem, přesto nikoliv natolik vysokým, aby budilo výraznou pozornost nebo dokonce obavy. Střízlivý pohled spotřebitelů na růst mezd i vývoje zaměstnanosti zatím nespustil vlnu neúměrně nadhodnocených hypoték, jaké si brali Američané a i díky situaci v USA jsou nyní banky opět opatrnější a snižují svou ochotu zlepšovat dostupnost výhodných hypoték i úvěrů. I přesto varování před přehnaným optimismem zadlužování zejména pro Střední Evropu existují…
Po inflačním šoku z úvodu roku, upravilo ministerstvo financí odhad celoroční inflace na 6% zejména z důvodu výrazného růstu cen komodit na světových trzích. Pro rok 2009 se však očekává pokles inflace na úroveň nižší než 3% a současně opětovné posilování růstu hrubého domácího produktu. Letošní opatrné odhady po posledních více než 6procentních výsledcích byly zvýšeny ze 4,7 na 4,9% a i nadále důvěra ze strany politických elit i odborníků v pozitivní vývoj české ekonomiky setrvává. Dopad nebo vliv americké recese tak lze očekávat spíše na konci letošního roku nebo i později.
Avšak důležitý pohled zevnitř potvrzují i vnější pozorovatelé vývoje České republiky, v jednom z aktuálních příkladů se objevila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která ve své studii předvídá v desetiletém horizontu srovnání výkonnosti ČR v HDP na hlavu s průměrem EU. Slyšet, že Česko jde správnou cestou, bylo potěšující nejen pro premiéra a jeho tým, ale i pro všechny občany – pochvaly se dostalo zejména novým reformám a poplatkům ve zdravotnictví, ruku v ruce však do Česka putovalo ve studii varování udržení kontinuity reforem, zejména zvýšení konkurence ve zdravotnictví, spoluúčast pacientů, zvýšení efektivity trhu práce snadnějším propouštěním, zásadní změny v daňovém systému a další…
“Jsem rád, že se v pohledu na Českou republiku a její aktuální situaci s OECD shodneme: Reformy musí pokračovat, neboť nás čeká nelehká situace spojená se stárnutím obyvatel a na to je potřeba připravit celé veřejné finance. V první fázi se nám podařila jejich stabilizace, teď diskutujeme hlubší reformy systému jako takového,” uvedl premiér Topolánek.

2 KOMENTÁŘE

  1. Drahé dámy a panové, drahý pane Novotný,

    tak nevím, jestli se jedná o předvolební tah člena a voliče ODS (jinak držím palce, po tezi, že smlouva s voliči je již překonaná 😀 – je skutečně nutno do voleb krajů zapracovat na GOOD IMAGE), či jen někdo špatně pochopil slova reforma a výběru poplatků. Ale zcela zásadně jsem proti, aby se tvrdilo, že výběr částek 30, 60 a 90 CZK pomohli České republice v růstu HDP. Pomohli, to je pravda, pomohli v ustálení čekáren rádoby nemocných důchodců, kteří nechtějí trávit svůj ,,drahocenný“ čas u duchaplných telenovel. Nicméně mi přijde scestné a zvrácené, při odvodu zdravotního a sociálního ještě za zdravotní služby doplácet.

    Další .. chválíte pana Julínka – všechna čest ale pojďme si nalít čistého vína

    – pochvala číslo 1) zrušení jedné z nejlepších nemocnic a chirurgických ambulancí v Brně a celé ČR kvůli developerství – centrum Brna je už nějakou chvíli přece jen dobrou pozicí pro kanceláře.

    -pochvala číslo 2) podepsání smluv se zdravotními pojišťovnami o možnosti navýšení rozpočtu na svůj vlastní provoz z vybraných částek pro zdravotnictví, ze stávajících 7 procent na xx (to proto, že po převodu pojišťoven na a.s. nastane problém !! – hlavně pro nás pacienty, protože si pojišťovny sami budou moci určit, kolik vymezí procent na zdravotnictví a kolik pro sebe) – pak aby se člověk nedivil, že nemocnice nedostávají zaplaceno včas. Nicméně bych to tak ,,modře“ neviděl, protože pokud ODS dodrží smlouvu s pojišťovnami stejně, jako jí dodrželo s námi voliči, tak je jen otázkou času, kdy se stane překonaná.

  2. Vážený pane Iggy, nebylo mým cílem spojovat vývoj HDP s reformou zdravotnictví (to je snad nyní i nemožné), stejně tak jako jsem v článku nezmiňoval, že by růst HDP byl přímou zásluhou ODS nebo kterékoliv jiné strany (nejsme politickým magazínem, pouze informujeme a nehodnotíme). Omlouvám se, pokud to Vám nebo jiným čtenářům z článků vyplynulo (pravidelná Fascinace týdne je mixem informací upravených do souvislého textu nebo v některých případech odlišených nadpisy; jelikož se očekává pozitivní vývoj na který může mít vliv i mnoho kroků současné vlády, připojil jsem podobně pozitivní hodnocení a výsledky studie OECD). K samotné politice a reformám bych se nerad vyjadřoval, můžeme na nich jako u čehokoliv jiného najít vždy něco dobrého a něco špatného, a to pak závisí na naší interpretaci nebo pochopení. Přesto bych si dovolil podotknout, že výsledky reformy mohou mít i pozitivní ekonomický dopad – “Podle ČSSZ se v letošním prvním čtvrtletí snížil počet ukončených pracovních neschopností (PN) oproti stejnému období roku 2007 téměř o třetinu. … K 31. 3. 2008 také meziročně ubylo prostonaných dnů. … o 11,5 % méně než ve stejném období roku 2007.” Dále bych téma nerozváděl, dostupných informací o výsledcích reformy i poplatků je na internetu dostatečné množství. K bodu jedna bych se nevyjadřoval, k bodu dva bych jen doporučil některou ze studií nebo alespoň zhodnocení výsledků obdobné reformy zdravotnictví a pojišťoven provedenou v Nizozemí, pro lepší přiblížení problematiky i pro konkrétní zkušenosti. Děkuji za pozornost u článku a věřím, že se budeme u stránek Dreamlife.cz scházet i nadále. S pozdravem Tomáš Novotný

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here