Emoční inteligence jako základní kámen k úspěchu a spokojenosti II.

0
1442


Lze opravdu důsledně pracovat a rozvíjet nějakou oblast, o níž nemáme přehled? Jen velmi těžko. Pokud nemáte evidenci zákazníků, jejich obratů a seznam objednaných položek, těžko můžete mít konstantní výsledky a nárůsty. Stejně tak můžeme pracovat na růstu naší inteligence teprve poté, až budeme znát její definici.

 Podle knihy doktora Gardnera máme dva základní typy personální inteligence, o kterých jste si mohli přečíst v prvním díle tohoto článku. Jsou to právě tyto inteligence, z nichž koncept EQ vychází. V širokém pojetí se jedná o následujících pět oblastí:

1.     Znalost vlastních emocí

Sebeuvědomění je základním kamenem emoční inteligence. Schopnost vědomě zachytit okamžik zrodu citu, sledovat jej a rozpoznávat jakým směrem se rozvíjí, je klíčové pro porozumění sám sobě a hlubšímu pochopení vlastní psychiky. Pokud se orientujete ve svých citech, máte moc nad svými rozhodnutími. Lidé, kteří tuto schopnost nemají vytrénovanou, svádějí své životní výkony na druhé lidi, okolnosti, nebo tradiční výmluvu – štěstí. Jakmile si uvědomíte, co se ve vašem nitru děje a jste schopní tento proces vědomě a s jakýmsi odstupem sledovat, pak neovládají emoce vás, ale vy využíváte emocí jako nástroje.

2.     Zvládání emocí

Rozvinuté sebeuvědomění dává základní předpoklad k tomu, abychom nakládali se svými city způsobem odpovídající situaci. Především jde o schopnost ovládat pocity jako je úzkost, podrážděnost nebo nervozita. Nedostatek v této oblasti emoční inteligence nemá efekt pouze na naše vztahy s okolím a pracovní výkon, ale dotýká se také vlastní vnitřní pohody a vlivem stresu také velmi výrazně i našeho zdraví. Kdo má v této oblasti navrch, dokáže lépe zvládat překážky, které před něj život staví a s větším klidem dosahuje svých cílů.

3.     Schopnost sám sebe motivovat

Představte si, že vám chybí schopnost určit si jakýkoliv důvod k životu. Je to častá výzva, se kterou se často potýkají lidé po skončení své kariéry. Začnou brát důchod jako čekání na smrt, během něhož se již nebudou věnovat dosahováním nějakého cíle, ale spíše budou relaxovat, zvolní tempo a většinu času stráví na zahradě nebo na rybách. Tento přístup je prokazatelně destruktivní a je ověřeno, že lidé, kteří i v důchodu dál pracují na nějakém projektu, žijí výrazněji déle a šťastněji. Často nejstarší lidé, nad jejichž zdravím kroutíme hlavou, jsou ti nejčinorodější. Emoční sebeovládání v této oblasti, zahrnující zejména odkládání uspokojení a potlačování zbrklosti, je základem jakéhokoliv úspěchu.

 4.     Vnímavost k emocím jiných lidí

Jedno ze základních lidských umění je schopnost vcítit se do druhého a vidět svět jeho očima – takzvaná empatie. Jak roste vaše vlastní sebeuvědomění, tak roste i schopnost uvědomovat si pocity druhých. Rozvinete si jakýsi velmi citlivý vnitřní senzor na změny a vývoje nálad a pocitů u druhých lidí. Tato schopnost vám otevírá ohromné pole působnosti, kde jí využijete zejména k pomoci ostatním lidem jako doktoři a učitelé, nebo například i jako leadeři v podnikání nebo uvědomělí manažeři v zaměstnání. Emoční hluchota k ostatním ubližuje nejenom druhým lidem, ale také vám zavírá dveře k mnoha příležitostem, jen kvůli neschopnosti opravdu pochopit jádro problému.

 5.     Umění mezilidských vztahů

Poslední součást celku schopností zvaného emoční inteligence je značně závislá na předchozí empatii. Nelze být úspěšný v oblasti mezilidských vztahů a zároveň ignorovat pocity druhých. Tato schopnost především umožňuje upravit své chování tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Něco jako předpověď počasí – víte, že bude pršet, a tak s sebou máte deštník, aby jste možnou situaci efektivně zvládli. Nemá smysl bojovat s deštěm a vztekat se, jaktože prší, když chcete sluníčko. Společenská hvězda dokáže pomocí rozvinuté empatie zachytit náladu ve vztahu a potom na jejím základě namířit své jednání směrem k oboustranně výhodnému výsledku.

 
Dobrá zpráva je ta, že všech pět výše popsaných oblastí se dá trénovat. Nejsou neměnné jako je z velké části IQ, ale naopak velmi tvárné. Existuje spousta dostupných programů na rozvíjení emoční inteligence, pokud však myslíte svůj růst vážně, nepotřebujete žádný kouzelný návod k zlepšení. Stačí se podívat na všech pět oblastí a pro začátek se začít věnovat vědomému rozvoji jedné z nich. Díky tomu také platí, že ať už máte jakékoliv IQ, můžete dosáhnout výrazného úspěchu. Možná to nebude v oboru neurobiologie, ale zato můžete vytvořit ohromnou organizaci, pomoci mnoha lidem, nebo vytvořit takové rodinné prostředí, díky kterému si vás budou děti opravdu vážit.
 Emoční inteligence není všelék na překážky, kterým dnes čelíme. Pro mnohé nadané lidi je to však jediná klíčová schopnost, která je dělí od ohromujícího životního příběhu, který budou moci vyprávět, pokud ji rozvinou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here