Master Club: Prociťte pravý mozkový trust!

0
2114

Ačkoliv byl pojem masterminding podroben vysvětlení v minulém článku, neubývá dotazů, co hlubšího si pod ním má člověk představit. Ve zkratce: V důsledku lidského ducha naladěného na shodnou vlnu vzniká prostředí a prostor “nadmysli”, jenž je schopen produkovat nevídané myšlenky úplně pro všechny – paradoxně se dost často stává, že obdarujeme mnohem více toho, kdo se na danou otázku neptal. A přijmeme-li tyto myšlenky, zformované díky několika hlavám, a jednáme-li v souladu s nimi, v našem životě se začnou objevovat ohromující výsledky.

“… a není to brainstorming?” ozývá se častokrát nazpět. Brainstorming je však pouze jednou z disciplín širokého záběru mastermindingu! Brainstorming slouží k hledání a sbírání co nejvyššího počtu nových nápadů. Masterminding však navíc rozvíjí osobnost a schopnosti, dává pochopení a podporu pro projekty, přináší nové hodnotné vztahy se stejně naladěnými lidmi, přivádí nové kontakty a partnery do vlastního podnikání (včetně začínájícího) a zavazuje k realizaci plánů. Plní tedy funkci katalyzátoru. Katalyzátor způsobuje, že spolu reagují látky, které by spolu normálně nereagovaly (s pomocí katalyzátoru mohu kupříkladu zapálit kostku cukru) nebo silně urychluje již probíhající reakci (například nasypání soli do ohně urychlí hoření a zintenzivní žár). Stejně tak pomáhá objevit dříve netušené možnosti realizace plánů či najít nové, lepší cesty pro již existující plány.

Každý z členů týmu prošlapal svou životním pěšinu ve vlastních botách a naprosto jedinečným způsobem. Pěšina skýtala jak úspěchy, tak i neúspěchy, požehnání, ale taktéž překážky. Zákonitě tak každý musí mít odlišné životní zkušenosti, jejichž počet se díky spolupráci načítá. Někdo má zkušeností více, někdo méně, někdo závažné, někdo malicherné. To proto je to, co je pro jednoho překážkou, pro druhého nejvíce vzrušující výzvou a požehnáním…

Toto vytvořené nadvědomí – mozkový trust – totiž neobsahuje pouze jeden pohled na věc. Obsahuje přesně tolik pohledů, kolik lidí se na jeho tvorbě podílí. A především se každý učí od každého – doslova! Zajímavé je to, že i mladý začátečník může sedět vedle ostříleného investorského vlka, a pomocí několika vět vyřešit jeho momentální problém. Nejen jeho – z této mysli, nacházející se vysoko v nadosobní dimenzi, čerpají skutečně úplně všichni! Tento investor možná pohlíží na věci skrze svůj osobní zkušeností zabarvený pohled plný složitostí a komplikací – možná je příliš “ponořen do problému” a trpí “provozní slepotou”. Pár slov toho “zelenáče” může tomuto chlapíkovi poodhalit to, že se na problém dívá moc složitě a že již nekráčí snadnou cestou, jež mu otevřela brány dosavadních úspěchů. Naopak roky ostřílený veterán samozřejmě má co říci úplnému začátečníkovi.

“Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.” Henry Ford

Proč těchto nesporných výhod nevyužívá úplně každý? Svět takovýchto obrovských výhod totiž překrývá háv šedi, strachu a obav vypadat hloupě a za často skoloňovaného “blbce” v očích druhých. A tak je pro mnohé lidi problémem se otevřít druhému – nikdo se totiž nechce znovu spálit, jak hlásáme. Hluboko pod kůží máme vyryto všudypřítomné posuzování a porovnávání. Tím pádem se bojíme přiznat nevědomost – máme pocit, že v ten moment bude naším směrem namířena spousta ukazovacích prstů a následná divoká vlna posměchu (pokud na vás však míří něčí ukazováček, kam míří zbylé tři prsty…?). A tak zůstáváme často až zbytečně uzavření úplně ke všemu a všem. Ještě hlouběji a důvěrněji však víme, že nikdo není dokonalý a každý má své mouchy. A lidskou přirozeností je neustále se učit, zapomněli jsme na to snad?

Vysmívat se jinému členovi klubu? Dělat, že takto banální věc zná úplně každý? Ruku na srdce – to nevychází z hloubky lidské podstaty! Původ hledejme v masce ega, reálně se tvářícímu, avšak neexistujícímu “já” – jeho majestátnosti, bezchybnosti, důležitosti a nadřazenosti oproti ostatním. Master Club však není nic takového! Je o soudržnosti a důvěře v tým, nejupřímnějším naslouchání, nekončící podpoře, pomocné ruce ve formě daru a nakonec všeprostupující vděčnosti, jež se transformuje v zodpovědnost – toť vystihující charakteristika Master Clubu!

Málokdo z nás si však vůbec dokáže představit situaci, kdy mu v jeden moment upřímně naslouchá šest až deset přísedících a se svou plnou koncentrací se mu snaží ze srdce pomoci. Nikdy nemávnou rukou ani nad naprosto banálním problémem z toho důvodu, jelikož si jsou vědomi, že pro váš žebříček priorit je řešená situace na první pozici! Po patnáct minut vám s ochotou kladou otázky, a poté, co situaci důkladně porozumí, dají darem svou zkušenost, jakým způsobem takovouto situaci řešili (by řešili) oni. Už pouze tato nefalšovaná podpora vyřeší obrovský díl jakéhokoliv problému a právě řešené situace. A jen na vás je, co z darů přijmete a odnesete si. Jelikož vše, co v rámci klubu zazní (myšlenky, nápady, připomínky), jsou dary, kterými obohacujeme vzniklou “nadmysl”, a tím pádem i celý tým. Dotyčný tento dar může přijmout, ale úplně stejně nemusí. Není zde místo pro soupeření, ani prostor pro tvorbu konkurence. Pouze ideální podmínky pro bujarý růst synergie.

“Jak nejlépe vystihnout klub? Už název: Master znamená mistrovské, minding je vědomí (myšlení). Jde o rozšíření vědomí i o životní zkušenosti – názorů a pohledů – skupiny rozdílných lidí. Připomíná sněhovou kouli, jež pošleme z kopce dolů: dole následně nalézáme ucelený kus sněhu – vědomí. Při mastermindingu dochází k napojení na nekonečnou inteligenci, energii a ducha,” říká David Dobrovolný, jeden z členů Master Clubu.

Přihlásit do klubu se můžete zde, oficiální stránky klubu naleznete na tomto odkazu. Máte-li skutečný zájem zakusit atmosféru Master Clubu, kontaktujte nás pomocí emailu. Těšíme se společné na setkání.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here