Pravidla soutěže

Pravidla soutěže
1. Soutěž organizuje magazín DreamLife.cz IČ: 88187225, (dále jen „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb.
2. Soutěž trvá od 14.4.2016 do 30.4.2016. Soutěží se o audioknihu z nabídky serveru audioteka.cz. Výherce audioknihy bude zveřejněn 1.5.2016 na Facebookové stránce Dreamlife.cz.
3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku a musí na něm tedy mít profil.
4. Soutěž je založena na zveřejnění soutěžního příspěvku(komentáře), ve kterém soutěžící zveřejní svoji oblíbenou knihu. Zveřejněním příspěvku(komentáře) pod obrázek informující o této soutěži, se uživatel stává soutěžícím.
5. Výhercem se stane uživatel s největším počtem označení “To se mi líbí”. Pokud by se vyskytly v odpovědích duplicity, pak se výhercem stává ten uživatel, který tip zveřejnil jako první.
6. Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.
7. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů mu bude výhra zaslána.
8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže magazínu DreamLife.cz souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.dreamlife.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje magazínu DreamLife.cz souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže.
Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat žádostí zaslanou na uvedenou adresu magazínu DreamLife.cz. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.
12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.dreamlife.cz.
13. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
14. Soutěž organizuje magazín DreamLife.cz z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

Děkujeme všem účastníkům a přejeme mnoho štěstí!