Dědictví Napoleona!

Převezměte Odkaz & Dědictví Napoleona Hilla

Po dvou letech příprav přichází na knižní trh v Česku a na Slovensku pravděpodobně nejdůležitější kniha z dílny Nadace Napoleona Hilla.

Kniha Myšlením k bohatství: Odkaz & Dědictví není novým vydáním původní knihy z roku 1937. Přejímá její základy, rekapituluje principy v ní uvedené, ale hlavně jim dává zcela nový rozměr díky skutečným příběhům mnoha lidí, kteří s nimi dosáhli neobyčejných výsledků, bohatství a plnosti života.

Cesta k vlastnímu bohatství

V knize se vydáte na cestu ke svému vlastnímu bohatství ve všech aspektech života a budou vás na ní provázet legendy jako Bob Proctor, Jim Stovall, Sharon Lechterová, Grant Cardone a více než dvě desítky dalších osobností, na jejichž životních příbězích spatříte, jak principy Myšlením k bohatství využili, a jak je můžete využít i vy.

Přečtěte si: Úvod knihy

PŘÍBĚH Napoleona Hilla se stal už za jeho života legendou. Jako mladého, houževnatého reportéra ho ještě před první světovou válkou vyslal nejbohatší muž světa, ocelářský magnát a filantrop Andrew Carnegie, na výpravu za objevením vzorce, který by pomohl každému muži a ženě dojít bohatství.

Mnozí se už o objevení záhadného vzorce pokoušeli v minulosti, ale selhali. Sám Carnegie pro sebe odhalil jeho část, tušil však, že v zákonech vesmíru a lidské mysli čeká skryto mnohem víc. Na cestu Hillovi nedal ani jediný cent. Věděl, že aby reportér uspěl, musí být po cestě poháněn vlastní touhou a vírou, nikoli mzdou, kterou by mu platil. Udělal pro něj ale něco jiného, něco mnohem důležitějšího – otevřel mu dveře k nejúspěšnějším lidem té doby.

Obrys určitého vzorce

Napoleon Hill se začal setkávat s osobnostmi z Carnegieho seznamu a zpovídat je o jejich cestě k úspěchu. Už po několika prvních desítkách rozhovorů, stovkách položených otázek a pečlivě zapsaných odpovědích, se skutečně začal v neprostupné mlze, která pravidla úspěchu halila, rýsovat obrys určitého vzorce.

V něm Hill začal pozorovat mihotavý třpyt jistých principů, které se ve všech těch posbíraných příbězích opakovaly stále dokola. Neuměl je ještě přesně pojmenovat, ale byly tam. Před jeho zrakem se postupně odkrývalo souhvězdí zákonů úspěchu a on byl první člověk v dějinách, který ho uviděl. Pokud vytrvá, bude to objev velikosti těch, které učinili Mikuláš Koperník nebo Isaac Newton. Po sedmi letech Hillovy usilovné práce Andrew Carnegie zemřel – velkolepých objevů, které reportér učinil, se nedožil.

Jasná představa

Bez mentora, starého přítele a největšího podporovatele nyní musel Hill pokračovat sám. V mysli už měl ale jasnou představu toho, kam chce dojít. Jednou napíše knihu, ve které všechny principy bohatství – celé to souhvězdí úspěchu – odhalí světu. A možná, že svými objevy změní svět k lepšímu. Hillovo putování po smrti Carnegieho trvalo dalších osmnáct let. Musel si být jistý, že jeho poznatky jsou správné. Při práci postupoval vědeckými metodami. Z každého příběhu destiloval klíčové prvky a opakovaně lidem psal a volal, aby se ujistil, že toto nebo ono svými slovy tak skutečně mysleli. Dělal největší výzkum o úspěchu v dějinách a byl jediný, kdo o tom věděl. Tou dobou patřila Hillova mysl k těm nejcennějším na světě.

O čtvrt století později od chvíle, kdy ho jako mladého reportéra vyslal Andrew Carnegie na cestu, došel Napoleon Hill svého cíle. Ve věku 54 let vydal knihu Myšlením k bohatství. Všichni, kteří byli naživu z těch, co za ty dlouhé roky zpovídal, si knihu objednali, ihned přečetli a začali o ní mluvit dál. Každý z nich, i Hill samotný, věděli, že pokud si ji přečte dostatek lidí a začne se podle objevených principů úspěchu řídit, mohlo by to ukončit velkou hospodářskou krizi a změnit svět.

Poprvé v historii lidstva byla možnost uspět zpřístupněna každému člověku. Bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti či vzdělání. Stačilo se naučit správně myslet. Hill udělal jeden z nejdůležitějších objevů v dějinách a je mu připisována zásluha na rozkvětu světového bohatství a úspěchů lidstva ve 20. a 21. století.

Z knihy Myšlením k bohatství se stal během několika let akcelerátor rozkvětu života milionů lidí. Do dnešního dne – za více než 80 let od jejího prvního vydání – bylo prodáno přes 100 milionů výtisků kolem celého světa. Mnohým z vás, kteří tyto řádky právě čtete, kniha Myšlením k bohatství změnila život.

Výprava napříč skutečnými životními příběhy

Chystáte se právě vydat na výpravu napříč skutečnými životními příběhy, ve kterých Hillova kniha Myšlením k bohatství a principy v ní sepsané, sehrály klíčovou roli. Jsou to příběhy mužů i žen, mladých i starých, vzdělaných i prostých. Některé příběhy jsou velkolepé, jiné komorní a velmi osobní. Všechny je však spojuje jediné – lidé v nich došli neobyčejné plnosti života díky aplikování rad z knihy. Čeká vás pestrý ohňostroj uvědomění a emocí, které ve vás probudí víru v to, že vy můžete také.

Dnes je dosažení úspěchu mnohem jednodušší než kdy dřív. Je ale potřeba pamatovat na to, že mysl, která nemá implementované vědomí úspěchu, bude automaticky obsazena vědomím neúspěchu. Prosperita proudí k těm, kteří si vytvořili plán a vytrvale a odhodlaně na něm pracují.

Tato kniha vychází společně s filmem Myšlením k bohatství: Odkaz Dědictví. Nabízí aktualizované poselství nejúžasnější knihy o úspěchu všech dob. Největší poklonou pro Napoleona Hilla a jeho knihu Myšlením k bohatství jsou příběhy těch, kteří využili jeho filosofii úspěchu ke změně svých životů k lepšímu. Jak budete tuto knihu číst a následovat rady v ní, stanete se jedním z nich.

Vše máte v sobě

Vše, co potřebujete k vytvoření bohatého a plného života, již máte v sobě. Tato kniha vám ukáže, jak to probudit. Na úvodu každé kapitoly naleznete shrnutí vždy jednoho z principů, které Napoleon Hill v Myšlením k bohatství uvedl, a úkoly, které vás přimějí jednat. Nevydáváme totiž tuto knihu, abyste si ji přečetli, ale abyste s ní změnili svůj život.

S každou kapitolou, s každým příběhem, s každým úkolem se bude stupňovat vaše touha jít a něco udělat. A až její volání zaslechnete, na nic už nečekejte. Ani na to, až knihu dočtete. Odložte ji a vykročte, rozběhněte se za tím voláním – je to hlas vaší budoucnosti, je to důvod, proč jste se narodili.

Převezměte odkaz a dědictví Napoleona Hilla.