Dopravní nehoda a náklady spojené s péčí o zdraví

Stali jste se obětí dopravní nehody a nyní řešíte otázku, zda máte právo na náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví? V tomto článku vám o této problematice prozradíme více.

Jak je to u účelně vynaložené léčby

Právo poškozeného dopravní nehodou žádat náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví vymezuje občanský zákoník. Občanský zákoník stanovuje, že poškozenému se hradí účelně vynaložené náklady, které jsou spojeny s péči o zdraví poškozeného, jeho osobu a domácnost.

Do nákladů spojených s péčí o zdraví můžeme zahrnout léčiva, regulační poplatky, poplatky za rehabilitace, nejrůznější zdravotní pomůcky nebo třeba i cestovné do zdravotnického zařízení. Je však třeba myslet na to, že vynaložení všech těchto nákladů musí vždy odpovídat povaze utrpěné újmy na zdraví při dopravní nehodě. Pokud se jedná i o váš případ, určitě si uchovávejte všechny účtenky za provedenou léčbu.

A jak je to s domácím ošetřováním?

Mezi náklady péče o svoji osobu a domácnost můžeme zařadit například domácí ošetřování, zajištění nákupu potravin nebo úklid domu. Tyto náklady přitom bývají vynaloženy zejména v případech vážné újmy na zdraví následkem dopravní nehody, přičemž tato újma vyřazuje poškozeného na určitou dobu z běžného života.

Je nutné prokázat účelnost nákladů

Účelnost všech těchto nákladů musí poškozený vždy prokazovat. K tomu slouží zejména zdravotnická dokumentace, ve které najdeme popis konkrétní léčby, medikace i nutnost případné rehabilitace. Poškozený dopravní nehodou může zažádat o přiměřenou zálohu, která bude sloužit k odškodnění takových nákladů.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.


 

Tags: , , , , , , ,

O autorovi: Martin Olejník

 

 

Další články v kategorii Osobní rozvoj

 

Buď první a přidej komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 

 

 
 
 
 
 

Už také na Instagramu!

 
 

Doporučujeme